Kampoppsett

Søndag 1. oktober

17.00

Mandag 16. oktober

17.00

Onsdag 18. oktober

20.00

Søndag 22. oktober

19.00

Søndag 12. november

19.00

Onsdag 29. november

20.00

Søndag 3. desember

19.00

Onsdag 10. januar

20.00

Søndag 14. januar

17.00

Onsdag 24. januar

20.00

Søndag 4. februar

19.00

Søndag 17. mars

17.00