Kampoppsett

Søndag 24. september

17.00

Søndag 1. oktober

19.00

Mandag 16. oktober

19.00

Mandag 13. november

17.00

Mandag 20. november

19.00

Mandag 4. desember

17.00

Søndag 14. januar

17.00

Mandag 29. januar

19.00

Onsdag 7. februar

20.00

Søndag 10. mars

17.00