Kampoppsett

Søndag 15. oktober

19.00

Søndag 22. oktober

19.00

Søndag 29. oktober

19.00

Onsdag 15. november

20.00

Mandag 8. januar

17.00

Søndag 14. januar

17.00

Søndag 28. januar

17.00

Mandag 5. februar

17.00

Søndag 3. mars

17.00

Søndag 7. april

19.00

Onsdag 10. april

17.00

Søndag 21. april

17.00