Torsdag 31. august

15.00
17.45
21.00

Fredag 1. september

08.00
08.30
11.00
11.30
14.30
15.00
17.30
18.00
21.00
21.20

Lørdag 2. september

08.00
08.30
10.45
11.15
13.45
14.15
17.30

Søndag 3. september

08.00
09.00
11.30
12.30
15.00