Lørdag 10. desember

09.00
11.30
14.30
16.00
17.00

Søndag 11. desember

09.00
11.30
12.30
14.30