Spillere

  • Johan Høstmælingen
  • Kent-Stian Johansen
  • Eskil Vintervold

Kampoppsett

Lørdag 8. desember

09.00
12.00
15.30

Søndag 9. desember

08.30
11.30
14.30