Torsdag 9. februar

19.00

Fredag 10. februar

14.30
17.00
19.30

Lørdag 11. februar

08.30
11.00
13.30
16.00
18.30

Søndag 12. februar

09.00
11.30
15.00