• Oppdal ck
  • Oppdal Curlinghall
  • 27.–28. januar 2018
  • UTC +01:00