• Oppdal ck
  • Oppdal Curlinghall
  • 27–28 January, 2018
  • UTC +01:00