• Stange curlinghall
     
  • 29.–30. september 2023
  • UTC +01:00