• 30. nov–2. desember 2018
  • Kjetil Bjørke - 93652463
  • UTC +01:00