06 March, 2024 12:55

22. - 24. mars 2024

Norges Curlingforbund og Halden CC ønsker velkommen til Kids-turnering og NM for yngre junior. Det spilles i tråd med NCFs bestemmelser i to klasser.

Alle norske curlingspillere som er lisensiert for en klubb som er medlem av NCF, og som fyller 13 år i løpet av kalenderåret til man fyller 16 år i løpet av kalenderåret kan delta i NM Yngre Junior. Det vil si at spillerne må være født i 2008, 9, 10 eller 11. NCF følger NIFs bestemmelser om barneidrett som har en nedre grense på at spillere skal fylle 13 år i det kalenderåret NM-turneringen gjennomføres.

Spillere som er født i 2012 eller yngre, kan delta i Kids-klassen.

NM Yngre Junior og Kids 2024