W WT LT L TBrk. Pts.
1. Lag B.Ramsfjell/B. Ramsfjell 2 0 0 1 66 6
2. Lag Mesloe/Naess 2 0 0 1 139 6
3. Lag Østgård/Eriksen 2 0 0 1 589 6
4. Lag Rønning/Kolstø 0 0 0 3 640 0
W WT LT L TBrk. Pts.
1. Lag Skaslien/Nedregotten 3 0 0 0 180 9
2. Lag Nordbye/Høstmælingen 2 0 0 1 222 6
3. Lag Kjærland/Kongssund 1 0 0 2 311 3
4. Lag Djupskås/Krogstad 0 0 0 3 971 0
W WT LT L TBrk. Pts.
1. Lag M. Ramsfjell/M. Ramsfjell 3 0 0 0 181 9
2. Lag Forbregd/Buraas 1 1 0 1 114 5
3. Lag Nordbye/Høstmælingen veteran 1 0 1 1 420 4
4. Lag Iversen/Lorentsen 0 0 0 3 800 0
W WT LT L TBrk. Pts.
1. Lag Rønning/Brænden 3 0 0 0 150 9
2. Lag Aspeli/Aspeli 2 0 0 1 600 6
3. Lag Rørvik/Nergård 1 0 0 2 288 3
4. Lag Larsen/Skogstad 0 0 0 3 571 0