17 December, 2020 20:41

Isanlegget har streiket på 4 baneren slik at vi må spille på 2 baner. Da blir det oppstart kl. 17:00 på fire lag + et nytt spillepass kl. 19.30 Ingen finalerunde så lederen etter RR blir vinner.

EliteCup Snarøya