torsdag 4. januar 2024, 23:11

TIDSBEGRENSNING

*Alle kamper utenom finalerunden spilles med tidsbegrensning. *

Kampene er lagt opp til å vare maks 2 timer.

Det skal spilles i 1 time og 15 minutter, deretter spilles inneværende omgang og en omgang til ferdig. Ny omgang ansees påbegynt når siste stein i omgangen før har stoppet. Lag er forpliktet til å være klare til spill presis på kampstartidspunkt.

SPILLET OG POENGBEREGNING

Alle er garantert å få spille 4 kamper. De 8 beste lagene får spille 5 kamper. Lagene rangeres etter seire, antall omganger lagene vinner pr kamp og total poeng pr kamp. Schenkel system. Lagene kan kun møte hverandre en gang i løpet av de tre første kampene. Etter den tredje kampen vil alle lagene rangeres i en felles gruppe. Etter den fjerde kampen, vil alle lagene rangeres på nytt, og de 8 beste lagene spiller en finalerunde.

De to beste lagene spiller finale.

De andre lagene i finalerunden sluttrangeres etter resultatet av alle kampene de har spilt i løpet av turneringen.

DET ER IKKE TIDSBEGRENSNING I FINALERUNDEN. OG MAN SPILLER 8 OMGANGER, PLUSS EKSTRAOMGANG, HVIS UAVGJORT.

Seier = 2 poeng, uavgjort = 1 poeng og tap = 0 poeng.

For øvrig spilles etter WCFs spilleregler.

§1 Bortsett fra ovennevnte regler, spilles turneringen etter alminnelige anerkjente curlingregler, inkludert 5-guard regelen, og i respekt for «the spirit of curling». Mht kosteputer, ønsker vi at alle skal spille med godkjent kostepute. Det er tillatt å bruke utlåns-koster fra hallene, med mindre disse er prestasjonsfremmende. Er man i tvil, skal kosteputen godkjennes av arrangøren. Hårkoster er ikke tillatt. §2 Skulle det oppstå situasjoner som ikke kan avgjøres av de involverte skip’ene, kan turneringslederen involveres, men dette bør ikke være nødvendig (ref §1).

Fint om alle kan sørge for at curlingstenene kommer tilbake til start, ved kampslutt.

Resultater blir registrert på curlingresultater.no og vi oppfordrer alle til å henge opp resultatene fortløpende. Skip’ene må signere på score-kortet etter kampene, for å være sikre på at resultatet er riktig. Dermed unngår vi diskusjoner senere. Scorekortene må leveres til turneringsledelsen.

EN SOSIAL TURNERING

Vi i Stabekk Curlingklubb ønsker at Stabekk Open skal bli en sosial turnering, og OPPFORDRER ALLE LAG TIL Å SETTE SEG SAMMEN ETTER KAMP, hvor vinnerlaget spanderer noe på taperlaget.

Lørdag etter siste kamp blir det en bankett. Ca kl. 20.00.

Stabekk Open 2024