06 October, 2023 11:25

1. Turneringsledelse

Turneringsutvalget i Trondheim Curlingklubb er turneringsleder.

2. Turneringsformat

Alle lag i en divisjon møter hverandre like mange ganger i løpet av sesongen. Hver kamp spilles over 6 omganger, uten ekstraomganger. Seier gir 2 poeng til vinnende lag, uavgjort gir 1 poeng til hvert av lagene. Ved endt serie rangeres lagene etter følgende kriterier, i synkende rekkefølge av betydning: 1. Poeng 2. Resultat i innbyrdes oppgjør (mellom alle med samme poengsum) 3. Tee-dragning (se neste avsnitt) 4. Antall seire i serien 5. Loddtrekning

Rett etter siste ordinære serierunde, uten anledning for prøvesteiner, gjennomføres tee-dragning. Hver spiller på laget setter en stein, og resultatet fra de tre beste steinene legges sammen og utgjør lagets score. Hver stein rundes av til nærmeste centimeter, stein utenfor boet måles til 183 cm. Lag med færre enn fire spillere kan ikke sette mer enn en stein pr. spiller. Dersom resultat fra teedragning ikke påføres scorekort for siste serierunde, gis laget score 3x183 cm.

Etter endt serie rykker de 2 dårligste lagene i 1. og 2. divisjon ned. Og de to beste i 3. og 2. divisjon rykker opp. Dette med forbehold om endringer i antall påmeldte lag og antall divisjoner neste sesong.

3. Forfall

Forfall til kamp må meldes fra til motstander og curlingserien@trondheimcurling.no senest to døgn (det vil si 48 timer) før oppsatt kamptidspunkt. Senere varsel godtas dersom det er et koronarelatert forfall som oppstår plutselig, og som varsles umiddelbart.

Kamper som avlyses kan spilles på et senere tidspunkt, dersom dette avtales med motstander på forhånd. Ny dato meldes fra samtidig som forfallet. Hvis det ikke meldes om nytt tidspunkt ved forfall, settes resultat til seier på walk-over for laget som kunne stille. Lag som gjentatte ganger ikke får til å stille på oppsatt tidspunkt kan få sportslig straff fra turneringsledelsen.

Dersom forfall til kamp skyldes deltakelse i en annen curlingturnering, skal både motstander og turneringsledelse være fleksible til flytting/gjennomføring av kamp. Turneringsledelsen forbeholder seg retten til å sette resultat i kamper som ikke er blitt avviklet innen rimelig tid etter ordinær kampdato.

Dersom det oppstår tilfeller der ingen av lagene har vist tilstrekkelig vilje til å få gjennomført kampen, kan i ytterste konsekvens begge dømmes til tap.

4. Spilleregler

Utover det som er spesifikt nevnt i dette reglementet, avvikles kampene etter spillereglene som definert av World Curling Federation.

I alle divisjoner er det lov å spille med bare 3 spillere. Disse skal i så fall sette henholdsvis 3, 3 og 2 steiner i hver omgang.

I andre enn øverste divisjon kan unntak fra reglene, som f.eks. at man får lov til å rullere på posisjoner i løpet av en kamp, avtales mellom lagene.

5. Før kamp

Hvis man har lyst til å varme opp før kamp med å sende steiner, er dette ikke lov på samme bane som man skal spille på (men det er lov å øve seg på slide på samme bane før kamp).

Siste stein i første omgang avgjøres ved loddtrekning. Lag kan velge steinsett i stedet for siste stein i første omgang. Laget som taper loddtrekningen, kan velge steinsett dersom det andre laget valgte siste stein i første omgang.

6. Courtesy/kampavvikling

Curling er en gentlemansport, og det er viktig med fair play. Under kampene gjelder følgende regler:

  1. Spillerne oppfører seg høflig og ærlig mot hverandre
  2. Lagene møter litt før kampens starttid slik at kampene kan starte presis. Hvis et lag ikke har tilstrekkelig antall spillere 10 minutter etter oppsatt kampstart, dømmes første omgang for å ha endt 1-0 til motstanderlaget, som samtidig gis sistestein i andre omgang. Hvis et lag ikke har tilstrekkelig antall spillere 20 minutter etter oppsatt kampstart, har laget som har møtt opp lov til å kreve walk- over. Ved gjentatte seine oppmøter kan lag straffes sportslig.
  3. Lagene plikter å spille i et høvelig tempo. Det er lov å si fra til motstanderlag om man mener de bruker for lang tid. Normal effektiv spilletid for en omgang curling er 15-20 minutter.
  4. Spillere (unntatt skip) på laget som ikke setter stein skal oppholde seg mellom courtesy- linjene (litt foran hogline) på banen og ikke forstyrre motstanderlaget når de setter stein.
  5. Lagene skal først og fremst selv bli enige om hvilke steiner som er best eller over/innenfor linjer. Måleapparat til å måle hvilke steiner som er best kan brukes. Hvis lagene ikke blir enige, konsulteres det om mulig en uavhengig tredjepart i hallen.

7. Ansvar som brukere av Leangen curlinghall

Alle spillere har et ansvar for at steiner stoppes før de gjør skade eller går over i en annen bane. Alle spillerne skal være varsomme med og ta godt vare på isen, steinene og øvrig utstyr i hallen. Søppel skal kastes i søppelbøtter, og utstyr skal desinfiseres på kontaktpunkter og settes tilbake på sin rette plass etter bruk.

Brudd på disse reglene kan i ytterste konsekvens føre til diskvalifisering fra serien og eventuell utestenging av enkeltspillere fra hallen.

Oppdatert 29. august 2023

TCK Curlingserien 2023/2024