Players

  • Kristin Moen Skaslien
  • Anneline Skårsmoen
  • Julie Kjær Molnar
  • Kristine Davanger

Fixtures