Players

  • Lucas Høstmælingen
  • Magnus Lunde Lillebø
  • Tinius Haslev Nordbye
  • Eskil Eriksen

Fixtures