Players

  • Sylvi Iines Hausstätter
  • Lydia Andvik Haagensen
  • Oskar Høstmælingen
  • William Ross Homb

Class: Yngre jr

Fixtures

Friday, March 24

18:00

Saturday, March 25

09:00
11:30
16:30