Players

  • Kjell Berg
  • Stig Arne Gunnestad
  • Tormod Andreassen
  • Hallvard Kverne
  • Joar Eimhjellen

Class: NM Senior +50

Fixtures