• Oppdal ck
  • oppdal curlinghall
  • 7–9 April, 2017
  • stein@opp.no
  • UTC +01:00